Утесов Леонид Осипович (9.03.1895—9.03.1982)

Извините за неудобство - раздел в разработке...